Privacy statement

1.1 Persoonsgegevens die wij verwerken

Poiesz Supermarkten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Over het algemeen geldt dat Poiesz Supermarkten uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In de volgende paragrafen vindt u een overzicht van welke persoonsgegevens wij wanneer verwerken en/of bewaren.

1.2 Nieuwsbrief

Om onze digitale nieuwsbrief te ontvangen dient u zich hiervoor in te schrijven op onze website. Wij vragen u hiervoor u e-mailadres in te vullen. Bij een aantal formulieren op onze website heeft u ook de mogelijkheid om aan te vinken dat u de digitale nieuwsbrief wenst te ontvangen. Wanneer u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u zich hiervoor te allen tijde uitschrijven. Onderaan iedere nieuwsbrief die wij versturen staat: Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u hier uit. Wanneer u zich uitschrijft wordt uw e-mailadres verwijderd uit ons bestand.

1.3 Winactie

Wanneer u deelneemt aan een winactie vragen wij u een aantal gegevens in te vullen. Welke gegevens wij vragen kan verschillen per winactie. Mogelijke gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Leeftijd
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • In welke Poiesz supermarkt u (meestal) boodschappen doet
 • Gegevens met betrekking tot actiemechanisme (bijv. reden waarom u graag zou willen winnen, slogan, etc.)
 • Beeldmateriaal (bijv. foto’s en/of video’s)

De gegevens van deelnemers bewaren we maximaal een maand. Hoe lang we de gegevens van de prijswinnaars bewaren is afhankelijk van de omvang en/of waarde van de prijs en/of afspraken hieromtrent met de partij die de prijs beschikbaar stelt. De gegevens van de prijswinnaars worden onder andere bewaard omdat we willen checken of een deelnemer voldoet aan de voorwaarden en spelregels.

1.4 Klantenservice

Wanneer u contact opneemt met de klantenservice anonimiseren wij uw gegevens zodra uw vraag is beantwoord en/of uw klacht is afgehandeld. Uw klacht wordt indien van toepassing gekoppeld aan de betreffende Poiesz supermarkt zodat wij gerichte actie kunnen ondernemen om onze service te verbeteren.

1.5 Mijn Poiesz account webwinkel

Om gebruik te maken van de online diensten van Poiesz dient u een account aan te maken op de website van Poiesz. Wij verwerken uw account-gegevens om:

 • 1.5.1 u toegang te geven tot uw persoonlijke account middels uw emailadres en zelfgekozen wachtwoord;
 • 1.5.2 uw bestelling volledig af te kunnen handelen, dit houdt in:
  • 1.5.2.1 Verwerken van de bestelling
  • 1.5.2.2 Verzamelen van de bestelde artikelen
  • 1.5.2.3 Uw bestellingen klaar te zetten voor ophalen of om uw bestelling thuis te bezorgen
  • 1.5.2.4 U een sms te sturen hoe laat onze bezorger de bestelling komt brengen
  • 1.5.2.5 Afrekenen van de bestelling
  • 1.5.2.6 Het e-mailen van de kassabon
 • 1.5.3 u de mogelijkheid te bieden om uw bestelhistorie te bekijken;
 • 1.5.4 u de mogelijkheid te bieden reeds afgehandelde bestellingen opnieuw te plaatsen in de winkelmand;
 • 1.5.5 uw dichtstbijzijnde Poiesz supermarkt te selecteren voor het afhandelen van uw bestelling;
 • 1.5.6 enquêtes te versturen om uw ervaringen op te vragen met als doel het verbeteren van de webwinkel en bijbehorende processen;
 • 1.5.7 onze nieuwsbrief te versturen om u op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen en de wekelijkse aanbiedingen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door op de afmelden link te klikken onderaan de nieuwsbrief.

Om voorgaande functionaliteiten te kunnen bieden leggen wij de volgende persoonsgegevens vast:

 • 1.5.7.1 Naam
 • 1.5.7.2 Geboortedatum
 • 1.5.7.3 Adres- en woonplaatsgegevens
 • 1.5.7.4 Telefoonnummer
 • 1.5.7.5 Emailadres

Voor wat betreft de gegevens die gekoppeld zijn aan een Mijn Poiesz account voor de webwinkel geldt dat wanneer u na 2 kalenderjaren geen bestelling(en) heeft geplaatst wij uw account en deze gegevens automatisch zullen verwijderen.

1.6 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via klantenservice@poiesz-supermarkten.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Voor het mogen aanmaken van een Mijn Poiesz account hebben wij de leeftijdsgrens op 18 jaar ingesteld.

1.7 Delen van persoonsgegevens met derden

Poiesz Supermarkten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Poiesz Supermarkten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

1.8 Gebruik cookies

Poiesz Supermarkten gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:
Cookie: Google Analytics
Naam: UTM
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 24 maanden

1.9 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Poiesz Supermarkten. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar klantenservice@poiesz-supermarkten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readablezone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Poiesz Supermarkten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact

1.10 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Poiesz Supermarkten betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid in de omgang met privacy gevoelige persoonsgegevens. In dat kader worden er passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking, onjuistheden en/of ongewenste verspreiding. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand der techniek, een passend beveiligingsniveau garanderen van de persoonsgegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via klantenservice@poiesz-supermarkten.nl.

Welkom bij Poiesz Supermarkten!

We maken gebruik van cookies om jouw ervaring te verbeteren, het verkeer op de website te analyseren en voor gepersonaliseerde advertenties. Ontdek meer over ons cookiebeleid en hoe jij jouw voorkeuren kunt beheren door op "Voorkeuren" te klikken. Door op "Accepteren" te klikken, stem je in met het gebruik van cookies.