1  Gebruiksvoorwaarden website en webwinkel Poiesz Supermarkten B.V.

1.1  Algemeen

Wij willen u er op wijzen dat toegang en gebruik van de website en webwinkel (hierna website) van Poiesz Supermarkten B.V. gevestigd te (8606 JH) Sneek aan de Edisonstraat 3, (hierna Poiesz) is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de website betekent volledige aanvaarding van deze voorwaarden. Ondanks de uiterste zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling en inhoud van de website kan het voorkomen dat informatie die op de website wordt getoond onvolledig en/of onjuist is. Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving.

 

1.2  Aansprakelijkheid

Poiesz is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en/of de informatie op deze website, materiaal en/of diensten van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Bepaalde (hyper)links in de website leiden naar internetsites buiten het domein van Poiesz. Deze zijn geen eigendom van Poiesz en zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel er uiterst selectief wordt omgegaan met sites waarnaar verwezen wordt, staat Poiesz niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

 

1.3  Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website, waaronder in elke geval maar niet uitsluitend logo's, de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Poiesz, of bij aan haar gelieerde vennootschappen en/of bij diegene van wie zij een licentie verkregen heeft. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

 

1.4  Prijzen, aanbiedingen en acties

Aanbiedingen zijn gedurende een bepaalde periode geldig waarbij de geldigheid van de aanbiedingen wordt aangegeven in de folder, de winkel en op de website. Het is mogelijk dat er in de winkels afwijkende acties worden aangeboden, die niet gelden voor de bezoekers van de website.

 • Voor 1 + 1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. U ontvangt 50% korting op de totaalprijs.
 • Voor 2 + 1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. U ontvangt 33,34% korting op de totaalprijs.
 • Voor 3 + 1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. U ontvangt 25% korting op de totaalprijs.
 • Voor 2e gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. U ontvangt 50% korting op de totaalprijs.
 • Voor 2e halve prijs geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. U ontvangt 25% korting op de totaalprijs.
 • Aan jongeren onder de 18 jaar verkopen wij geen alcoholische dranken. Onder de 25 jaar vragen wij om uw legitimatie.
 • Aan aanbiedingen kan een maximum per klant en/of bestelling verbonden worden. Bij de aanbiedingen van bier hanteert Poiesz altijd een maximaal aantal van 4 kratten per klant en/of bestelling. Dit geldt ook voor bestellingen die in onze webwinkel worden gedaan.
 • Hoewel deze website met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat kenmerken van producten niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dergelijke gevallen kunt u geen aanspraak maken op levering op grond van foutief weergegeven informatie.
 • Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of wederverkoop.
 • Slijterijaanbiedingen zijn alleen verkrijgbaar in supermarkten met een slijterij. Servicepoint aanbiedingen zijn alleen verkrijgbaar in supermarkten met een Servicepoint.
 • Heeft u vragen over de aanbiedingen en/of acties? Neem dan contact op met de Klantenservicevan Poiesz.
 • Prijswijzigingen, typefouten en uitverkocht voorbehouden.


1.5  Contactgegevens Klantenservice

De informatie op de website wordt van tijd tot tijd aangepast. Indien u fouten op de website(s) aantreft, zouden wij het zeer op prijs stellen dat u ons dat meldt via onze Klantenservice. Ook voor overige vragen en/of klachten kunt u contact opnemen met onze Klantenservice via de gegevens zoals verderop genoemd of via het contactformulierop onze website.

 

Indien u producten in beschadigde toestand ontvangt, dan wel producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan het desbetreffende product gesteld mogen worden, verzoeken wij u dit bij voorkeur binnen 7 dagen na levering aan ons kenbaar te maken. Hiertoe kunt u contact opnemen met onze Klantenservice.

 

Onze Klantenservice is op maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur (0515428800) en wanneer u per mail (klantenservice@poiesz-supermarkten.nl) contact met ons opneemt streven wij ernaar u binnen 5 werkdagen te voorzien van een reactie. 

 

2  Gebruiksvoorwaarden webwinkel

Met betrekking tot het bestellen, laten bezorgen en ophalen van bestellingen via de webwinkel van Poiesz (www.poieszsupermarkten.nl/webwinkel) worden de gebruiksvoorwaarden in dit hoofdstuk beschreven. 

 • poiesz-supermarkten.nl/webwinkel is van Poiesz Supermarkten B.V. Edisonstraat 3 (8606 JH) te Sneek (hierna Poiesz). In de genoemde webwinkel worden producten en diensten aangeboden door Poiesz.
 • Poiesz kan deze voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra deze online zijn gepubliceerd op de website. Tevens dient u de vernieuwde voorwaarden te accepteren via een pop-up bij de eerstvolgende bestelling om uw bestelling te kunnen afronden.
 • De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk afgewezen.

 

2.1  Privacy & Veiligheid

Privacy & veiligheid voor het gebruik van de website en webwinkel is zeer belangrijk voor Poiesz, daarom gebruikt de website de laatste technieken om uw (persoons)gegevens zo optimaal mogelijk te beveiligen.

 • Poiesz zal zich zoveel als mogelijk inspannen om te waarborgen dat de website virusvrij is, echter dit kan niet gegarandeerd worden.
 • De website bevat links naar websites van derden. Poiesz selecteert de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Poiesz kan echter niet instaan voor de inhoud, de veiligheid en het functioneren van de websites van derden of de inhoud van de door hen op deze wijze aangeleverde informatie.
 • Om gebruik te maken van de online diensten van Poiesz dient u een account aan te maken op de website van Poiesz. Meer informatie over het gebruik van uw gegevens met betrekking tot privacy vindt u in hoofdstuk 4 Privacy Statement.
 • Indien Poiesz constateert en/of van mening is dat er misbruik is gemaakt van de website en/of webwinkel en/of aangeboden diensten is Poiesz gerechtigd het account tijdelijk of blijvend te blokkeren en/of te verwijderen, dan wel een geplaatste bestelling (deels) te weigeren.

2.2  Leeftijdsgrens

Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen een account aanmaken, bestellingen plaatsen via de website en de geplaatste bestelling uiteindelijk in ontvangst nemen. Onder de 25 jaar vragen wij om een legitimatie bij aflevering. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort, rijbewijs en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan de minimum leeftijdsvereisten van 18 jaar voor ontvangst van de bestelling is voldaan, is onze bezorger helaas genoodzaakt de bestelling mee terug te nemen, c.q. niet af te geven.


2.3  Prijzen, aanbiedingen en acties

Aanbiedingen op de website en/of webwinkel kunnen afwijken van aanbiedingen in onze fysieke supermarkten. U kunt voor online bestellingen geen aanspraak maken op aanbiedingen die uitsluitend voor de fysieke supermarkten gelden.

 

Aanbiedingen gelden onder de voorwaarden zoals bij de actie zijn aangegeven waarbij voor alle producten geldt dat u de prijs betaalt die het artikel op het moment van levering van uw bestelling kost.

 

De aanbiedingen die op de site worden vermeld, gelden alleen voor bestellingen die binnen de periode waarvoor de aanbieding geldt worden geleverd. Dit wordt helder aangegeven op het moment van het plaatsen van de bestelling.

Sommige van onze verse producten variëren in gewicht. De hoeveelheden van verse artikelen die geleverd worden kunnen daarom iets afwijken van de door u bestelde hoeveelheden. De feitelijk geleverde hoeveelheden worden in rekening gebracht.

 

Hoewel de website en de webwinkel met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat kenmerken van producten niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken en kunt u geen aanspraak maken op levering conform de foutief weergegeven informatie.

 

2.4  Spaarzegels

Over de waarde van uw bestelling inclusief BTW (exclusief statiegeld), ontvangt u Poiesz spaarzegels conform de voorwaarden zoals beschreven in de cadeaucatalogus of op https://www.poieszsupermarkten.nl/spaaractie en indien van toepassing overige actiezegels.

 

2.5  Minimaal bestelbedrag

Het minimale bestelbedrag bij de webwinkel van Poiesz bedraagt 40,00 euro exclusief statiegeld. Dit geldt voor zowel bestellingen die worden opgehaald in één van onze Poiesz supermarkten als voor bestellingen die worden thuisbezorgd.

 

2.6  Bezorgen of ophalen van uw bestelling

Poiesz bezorgt in een groot gedeelte van Noord-Nederland online bestellingen. Het bezorgen van uw bestelling is gratis, ook betaalt u geen servicekosten voor het verzamelen van uw boodschappen. In de webwinkel wordt getoond welke levertermijnen en -tijdstippen voor uw bestelling gelden wanneer u uw bestelling laat bezorgen. Wij streven ernaar deze levertermijnen en -tijdstippen te halen, echter we kunnen de levermomenten helaas niet garanderen. Poiesz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vervolgschade als gevolg van een levering die buiten het geselecteerde tijdsblok valt.

 

Bij alle Poiesz supermarkten heeft u de mogelijkheid om uw bestelling af te halen. Het afhalen van uw bestelling is gratis, ook betaalt u geen servicekosten voor het verzamelen van uw boodschappen. In de webwinkel wordt getoond welke levertermijnen en -tijdstippen voor uw bestelling gelden wanneer u uw bestelling wilt afhalen. Wij streven ernaar deze ophaaltermijnen en -tijdstippen te halen, echter we kunnen de ophaalmomenten helaas niet garanderen. Poiesz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vervolgschade als gevolg van een levering die buiten het geselecteerde tijdsblok valt.

2.7  Statiegeldflessen en -kratten

Indien u uw bestelling laat bezorgen is het mogelijk om uw lege flessen en/of kratten in te leveren bij de bezorger. Het statiegeld wordt dan verrekend met het totaalbedrag. Hierbij kunt u maximaal het aantal flessen en/of kratten inleveren dat u ook heeft besteld. Wanneer u bijvoorbeeld 2 kratten bier en 4 flessen frisdrank bestelt, mag u wanneer deze bestelling wordt afgeleverd ook maximaal 2 lege kratten bier en 4 lege flessen frisdrank inleveren. Daarnaast mag het bedrag aan ingeleverd statiegeld niet hoger zijn dan het totaalbedrag van de bestelling.

 

Wanneer u uw bestelling afhaalt is het mogelijk om uw lege flessen of kratten in te leveren in de daarvoor bestemde automaat in de winkel. Wanneer u de bon vervolgens overhandigt aan de medewerker op het moment dat u uw bestelling afhaalt zal het statiegeld worden verrekend met het totaalbedrag. Bij het zelf afhalen van de boodschappen in één van onze winkels mag het bedrag aan ingeleverd statiegeld wel hoger zijn dan het bedrag van de bestelling.

 

2.8  Betaalmogelijkheden

Wanneer u uw bestelling laat bezorgen dient u bij levering van uw boodschappen te betalen door middel van uw pinpas. Contante betaling en/of betaling met waardebonnen, Poiesz spaarkaarten of andere betaalmiddelen (anders dan de pinpas) is niet mogelijk.

Wanneer u uw bestelling in de winkel afhaalt kunt u de bestelling zowel contant, door middel van spaarkaarten en/of waardebonnen als ook met uw pinpas afrekenen.

 

2.9  Zakelijke klant

Voor de zakelijke klant bieden wij de mogelijkheid om op rekening te kopen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • De zakelijke klant ontvangt een klantenpas van Poiesz rechtstreeks via de post of via de bezorger van Poiesz.
 • Het gebruik van de klantenpas is voor rekening en risico van het bedrijf/de instelling op wiens naam de klantenpas is uitgegeven.
 • Bij verlies of diefstal van de klantenpas dient u zo snel mogelijk telefonisch contact op te nemen met de financiële administratie van Poiesz Supermarkten B.V. Tevens dient u aansluitend een bevestiging van vermissing of diefstal per mail te sturen naar het emailadres: boekhouding@poiesz-supermarkten.nl. De klantenpas zal vervolgens worden geblokkeerd.
 • Aankopen die door middel van de klantenpas op rekening zijn gedaan voordat het verlies of de diefstal op correcte wijze is doorgegeven en per e-mail is bevestigd, blijven voor rekening van het bedrijf/de instelling op wiens naam de klantenpas is uitgegeven.
 • Indien openstaande nota`s niet correct en tijdig betaald worden, zullen deze na aanmaning ter incasso uit handen worden gegeven. De kosten die deze incassoprocedure met zich meebrengt zijn voor rekening van het bedrijf/de instelling op wiens naam de klantenpas is uitgegeven. De klantenpas zal in dat geval direct geblokkeerd worden.
 • Indien het bedrijf/de instelling op wiens naam de klantenpas is uitgegeven in surseance van betaling komt te verkeren, failliet wordt verklaard of er sprake is van een WSNP situatie, dient er per ommegaande contact opgenomen te worden met de financiële administratie van Poiesz Supermarkten B.V.

 

2.9.1  Gebruik klantenpas bij ophalen van bestelling

 • De klantenpas dient u iedere keer mee te nemen als u boodschappen komt ophalen in één van onze supermarkten.
 • Bij het afrekenen van de bestelling overhandigt u de klantenpas aan de caissière.
 • De caissière scant de barcode op uw klantenpas en registreert de boodschappen onder het klantnummer.
 • Zonder de klantenpas is het niet mogelijk om aankopen op rekening doen.
 • De caissière zal u na het afrekenen vragen om een handtekening te zetten op de kassabon, welke hij/zij bewaart in de kassalade.
 • De caissière zal u daarna vragen of u een kassabon wenst voor uw eigen administratie.
 • Wij raden u aan deze kassabonnen te bewaren ter controle van de factuur. Op de factuur wordt verwezen naar deze kassabonnen, de door u gedane aankopen worden op de factuur niet (opnieuw) gespecificeerd.
 • Indien een door u middels de klantenpas op rekening gekocht product wordt teruggebracht, (maximaal tot 14 dagen na de aankoop), dient u de klantenpas mee te nemen. Door het retour scannen van het teruggebrachte product wordt de openstaande nota aangepast.

 

2.9.2  Gebruik klantenpas bij bezorging van boodschappen

 • Bij het afrekenen van de boodschappen overhandigt u de klantenpas aan de bezorger.
 • De bezorger scant de barcode op uw klantenpas en registreert de boodschappen onder het klantnummer.
 • Zonder de klantenpas is het niet mogelijk om aankopen op rekening doen.
 • De bezorger zal u na het afrekenen vragen om een handtekening te zetten op de pakbon. U ontvangt geen kassabon bij bezorging maar u ontvangt deze kassabon op het emailadres van het zakelijke account.
 • Tezamen met de factuur ontvangt u de kassabon.
 • Indien een door u middels de klantenpas op rekening gekocht product wordt teruggebracht in de supermarkt (maximaal tot 14 dagen na de aankoop) dient u de klantenpas mee te nemen. Door het retour scannen van het teruggebrachte product wordt de openstaande nota aangepast.

 

 

2.9.3  Overige informatie

 • Poiesz verstrekt bij aankopen die gedaan zijn met de klantenpas geen gratis spaarzegels.
 • Voor de op rekening gedane aankopen ontvangt u tweewekelijks een factuur op het door u opgegeven factuuradres.
 • De betaaltermijn van deze facturen is 14 dagen.
 • Poiesz houdt zich het recht voor om indien de situatie daartoe aanleiding geeft uw klantenpas in te trekken. Het is dan niet meer mogelijk om op rekening te kopen.
 • Door uw bedrijf/instelling aan te melden, gaat u automatisch akkoord met bovenstaande voorwaarden.

 

2.10 Levering van uw bestelling en boetes

Wij verzoeken u, dan wel een huisgenoot van 18 jaar of ouder, op het overeengekomen levermoment aanwezig te zijn om de bestelling in ontvangst te nemen en voor correcte betaling zorg te dragen.

 

Indien u, dan wel een huisgenoot van 18 jaar of ouder, op het overeengekomen levermoment niet aanwezig bent, tracht de bezorger en/of de Klantenservice hierover contact met u op te nemen. Mocht het mogelijk zijn de bestelling op een later tijdstip binnen hetzelfde levermoment nogmaals aan te bieden, dan worden hiervoor in geval van bezorging extra kosten in rekening gebracht. U betaalt dan een extra vergoeding van 3,00 euro. Indien de bestelling niet kan worden afgeleverd, dan brengt Poiesz u hiervoor 10,00 euro in rekening. 

 

Indien u ervoor kiest om uw bestelling af te halen bij één van de Poiesz supermarkten en u de geplaatste bestelling niet of niet tijdig afhaalt, wordt de bestelling geannuleerd en brengt Poiesz 10,00 euro bij u in rekening.

 

Een bestelling kan tot 23.00 uur op de dag voordat uw bestelling wordt bezorgd of dat u deze afhaalt in de winkel worden gewijzigd en/of geannuleerd via uw persoonlijke account. Dit wordt ook in uw bevestigingsmail aangegeven. Na deze termijn is het niet meer mogelijk om uw bestelling te annuleren.

 

2.11  Retouren

Indien u binnen 14 werkdagen nadat uw bestelling bij u is bezorgd of u uw bestelling heeft afgehaald bepaalde producten bij nader inzien toch niet wilt hebben, kunt u deze aan ons retourneren. De producten dienen onbeschadigd, in de originele staat te zijn en de houdbaarheidsdatum dient nog niet te zijn verstreken. U kunt dit doen door de producten terug te brengen en de kassabon mee te nemen naar één van onze supermarkten waarbij de retourname direct met u zal worden verrekend.

 

Indien u gebruik wenst te maken van uw recht op ontbinding van de overeenkomst, dan kunt u zoals hierboven beschreven de producten retourneren en/of de bestelling tijdig annuleren. De volgende producten kunnen niet geretourneerd worden en zijn uitgesloten van het herroeppingsrecht:

 

 • Die zijn aangebroken en/of zich niet meer in de originele verpakking bevinden;
 • Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • Die snel kunnen bederven of verouderen (uitgezonderd klachten over de staat waarin u deze producten ontvangt);
 • Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft

 

2.12  Overige

Onze producten zijn bestemd voor eindgebruikers en het is niet de bedoeling dat u ze doorverkoopt. Wij behouden ons daarom het recht voor om bestellingen om ons moverende redenen (deels) niet uit te leveren, bijvoorbeeld aan mogelijke wederverkopers of om een maximum te verbinden aan de te bestellen hoeveelheden van bepaalde artikelen. 

 

Indien u een bestelling plaatst die qua aard, omvang of aantal goederen sterk afwijkt van wat gemiddeld gebruikelijk is bij onze klanten, behouden wij ons het recht voor om contact met u te zoeken en nadere afspraken met u te maken over de levering van uw bestelling dan wel uw bestelling (deels) te weigeren.

 

3.   Actievoorwaarden winacties

In dit hoofdstuk worden de voorwaarden beschreven die in het algemeen gelden voor een winactie. Per winactie gelden er aanvullende/specifieke voorwaarden. Deze worden gecommuniceerd bij de betreffende winactie. 

 

3.1   Algemeen

 • Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op alle winacties (hierna: de “Actie”) die Poiesz Supermarkten B.V. (hierna te noemen: ‘de organisator’), gevestigd en kantoorhoudende te Edisonstraat 3, 8606 JH Sneek organiseert.
 • Per winactie wordt aangegeven wat de looptijd is (hierna: de “Actieperiode”).
 • Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.
 • De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 • De speelwijze van de Actie verschilt per keer en wordt duidelijk per winactie uitgelegd.
 • Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, dienen te worden verstuurd aan Poiesz Supermarkten B.V.

 

3.2   Prijzen

 • De prijs is zoals vermeld op de webpagina poiesz-supermarkten.nl/acties
 • Prijswinnaars worden aangewezen op basis van loting achteraf of op basis van jurering, afhankelijk van de genoemde speelwijze in de Actie.
 • Prijswinnaars worden persoonlijk geïnformeerd.
 • Als de winnaar niet binnen een week op het bericht heeft gereageerd om zijn/haar prijs in ontvangst te nemen, vervalt het recht op de prijs en zal een nieuwe winnaar worden geselecteerd.
 • Alle prijzen zijn persoonsgebonden. De organisator zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om hun prijzen en/of actieproducten te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. Bij weigering van een prijs door een deelnemer, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs die is toe te rekenen aan de prijswinnaar zal er een nieuwe prijswinnaar worden getrokken. Bij vermoeden van fraude of wederverkoop behoudt Poiesz Supermarkten zich het recht om de prijs niet uit te reiken.
 • Het resterende prijsbedrag valt niet om te wisselen in geld of derden.
 • Wanneer de prijs deelname aan een evenement of dag betreft en de prijswinnaar is om wat voor reden dan ook verhinderd, dan vervalt het recht op de prijs en behoudt Poiesz Supermarkten het recht om de prijs aan een ander uit te reiken.

 

3.3   Deelname

 • Deelname aan de Actie staat open voor een ieder die gedurende het spel in Nederland woont.
 • Deelnemers jonger dan 18 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van

(een) ouder(s) of wettelijke verzorger(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de Actie. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste verzoek van de organisator schriftelijk tonen.

 

 

Deelname aan de actie is uitgesloten voor:

 o alle medewerkers van Poiesz;  o iedereen die direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij   de  actie;  o medewerkers van het reclamebureau.  

 • De organisator mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij de organisator het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens de organisator of derden.
 • Acties waarbij een alcoholische aankoop vereist is dienen deelnemers minimaal 18 jaar te zijn.

 

 

3.4  Gebruik gegevens

 • Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname juiste en volledige NAW-gegevens en/of andere gegevens, zoals aangegeven bij de actie, te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.
 • De organisator zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.
 • Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer de organisator toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie.
 • Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer de organisator toestemming voor het versturen van een eventuele nieuwsbrief.
 • Door deelname aan de Actie gaat de deelnemer akkoord dat zijn/haar gegevens en/of foto’s gebruikt mogen worden voor commerciële doeleinden. Door deelname aan de Actie gaat de deelnemer akkoord dat zijn/haar gegevens en/of geplaatste/gedeelde foto’s op social media mogen worden herplaatst op social media accounts van Poiesz Supermarkten B.V.

 

3.5  Aansprakelijkheid

 • De organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door de organisator ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen.
 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die de organisator aan het beheer van haar website en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door de organisator openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen de organisator niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de organisator in het leven roepen.
 • De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gebreken in de leveringen of diensten in verband met de prijzen. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met deze actie, behoudens die aansprakelijkheid die de organisator op basis van het toepasselijke recht niet rechtsgeldig kan uitsluiten.

 

3.6  Diversen

 • Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
 • De organisator zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2006.

 

4.   Privacy statement

 

4.1  Persoonsgegevens die wij verwerken

Poiesz Supermarkten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Over het algemeen geldt dat Poiesz Supermarkten uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In de volgende paragrafen vindt u een overzicht van welke persoonsgegevens wij wanneer verwerken en/of bewaren. 

 

4.2  Nieuwsbrief

Om onze digitale nieuwsbrief te ontvangen dient u zich hiervoor in te schrijven op onze website. Wij vragen u hiervoor u e-mailadres in te vullen. Bij een aantal formulieren op onze website heeft u ook de mogelijkheid om aan te vinken dat u de digitale nieuwsbrief wenst te ontvangen. Wanneer u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u zich hiervoor te allen tijde uitschrijven. Onderaan iedere nieuwsbrief die wij versturen staat: Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u hier uit. Wanneer u zich uitschrijft wordt uw e-mailadres verwijderd uit ons bestand. 

 

4.3  Winactie

Wanneer u deelneemt aan een winactie vragen wij u een aantal gegevens in te vullen. Welke gegevens wij vragen kan verschillen per winactie. Mogelijke gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Leeftijd
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • In welke Poiesz supermarkt u (meestal) boodschappen doet
 • Gegevens met betrekking tot actiemechanisme (bijv. reden waarom u graag zou willen winnen, slogan, etc.)
 • Beeldmateriaal (bijv. foto’s en/of video’s)

 

De gegevens van deelnemers bewaren we maximaal een maand. Hoe lang we de gegevens van de prijswinnaars bewaren is afhankelijk van de omvang en/of waarde van de prijs en/of afspraken hieromtrent met de partij die de prijs beschikbaar stelt. De gegevens van de prijswinnaars worden onder andere bewaard omdat we willen checken of een deelnemer voldoet aan de voorwaarden en spelregels. 

 

4.4  Klantenservice

Wanneer u contact opneemt met de klantenservice anonimiseren wij uw gegevens zodra uw vraag is beantwoord en/of uw klacht is afgehandeld. Uw klacht wordt indien van toepassing gekoppeld aan de betreffende Poiesz supermarkt zodat wij gerichte actie kunnen ondernemen om onze service te verbeteren. 

 

4.6  Mijn Poiesz account webwinkel

Om gebruik te maken van de online diensten van Poiesz dient u een account aan te maken op de website van Poiesz. Wij verwerken uw account-gegevens om:

 • u toegang te geven tot uw persoonlijke account middels uw emailadres en zelfgekozen wachtwoord;

uw bestelling volledig af te kunnen handelen, dit houdt in:

 • Verwerken van de bestelling o Verzamelen van de bestelde artikelen
 • Uw bestellingen klaar te zetten voor ophalen of om uw bestelling thuis te bezorgen o U een sms te sturen hoe laat onze bezorger de bestelling komt brengen o Afrekenen van de bestelling o Het e-mailen van de kassabon
 • u de mogelijkheid te bieden om uw bestelhistorie te bekijken;
 • u de mogelijkheid te bieden reeds afgehandelde bestellingen opnieuw te plaatsen in de winkelmand;
 • uw dichtstbijzijnde Poiesz supermarkt te selecteren voor het afhandelen van uw bestelling;
 • enquêtes te versturen om uw ervaringen op te vragen met als doel het verbeteren van de webwinkel en bijbehorende processen;
 • onze nieuwsbrief te versturen om u op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen en de wekelijkse aanbiedingen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door op de afmelden link te klikken onderaan de nieuwsbrief.

 

Om voorgaande functionaliteiten te kunnen bieden leggen wij de volgende persoonsgegevens vast:

 • Naam o Geboortedatum o Adres- en woonplaatsgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

 

Voor wat betreft de gegevens die gekoppeld zijn aan een Mijn Poiesz account voor de webwinkel geldt dat wanneer u na 2 kalenderjaren geen bestelling(en) heeft geplaatst wij deze gegevens automatisch verwijderen. 

 

4.7  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via klantenservice@poiesz-supermarkten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

4.8  Delen van persoonsgegevens met derden

Poiesz Supermarkten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Poiesz Supermarkten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

4.9 Gebruik cookies

Poiesz Supermarkten gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht: Cookie: Google Analytics

Naam: UTM

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 24 maanden

 

4.10  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Poiesz Supermarkten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar klantenservice@poiesz-supermarkten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readablezone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Poiesz Supermarkten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact

 

 

4.11  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Poiesz Supermarkten betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid in de omgang met privacy gevoelige persoonsgegevens. In dat kader worden er passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking, onjuistheden en/of ongewenste verspreiding. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand der techniek, een passend beveiligingsniveau garanderen van de persoonsgegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via klantenservice@poieszsupermarkten.nl.

Welkom bij Poiesz Supermarkten!

We maken gebruik van cookies om jouw ervaring te verbeteren, het verkeer op de website te analyseren en voor gepersonaliseerde advertenties. Ontdek meer over ons cookiebeleid en hoe jij jouw voorkeuren kunt beheren door op "Voorkeuren" te klikken. Door op "Accepteren" te klikken, stem je in met het gebruik van cookies.