Disclaimer en copyright

Gebruiksvoorwaarden website Poiesz Supermarkten

Algemeen
Wij willen u er op wijzen dat toegang en gebruik van de website van Poiesz (hierna website) is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de website betekent volledige aanvaarding van deze voorwaarden.

 

Ondanks de uiterste zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling en inhoud van de website kan het voorkomen dat informatie die op de website wordt getoond onvolledig en/of onjuist is. Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving.

 

Aansprakelijkheid
Poiesz is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en/of de informatie op deze website, materiaal en/of diensten van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Bepaalde (hyper)links in de website leiden naar internetsites buiten het domein van Poiesz. Deze zijn geen eigendom van Poiesz en zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel er uiterst selectief wordt omgegaan met sites waarnaar verwezen wordt, staat Poiesz niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

 

Intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, behoren toe aan Poiesz Supermarkten B.V. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Poiesz mag de inhoud van de website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar worden gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook. Deze toestemming is niet vereist voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. 

 

Prijzen, aanbiedingen en acties

 • Aanbiedingen zijn gedurende één week geldig waarbij de geldigheid van de aanbiedingen wordt aangegeven in de folder en/of op de website.
 • Voor 1 + 1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. U ontvangt 50% korting op de totaalprijs.
 • Voor 2 +1 gratis geldt: per  combinatie kan de prijs verschillen. U ontvangt 33,34% korting op de totaalprijs.
 • Voor 3 + 1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. U ontvangt 25% korting op de totaalprijs.
 • Voor 2e gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. U ontvangt 50% korting op de totaalprijs.
 • Voor 2e halve prijs geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. U ontvangt 25% korting op de totaalprijs.
 • Aan jongeren onder de 18 jaar verkopen wij geen alcoholische dranken. Nog geen 25 jaar? Laat dan je legitimatie zien.
 • Prijswijzigingen, typefouten en uitverkocht voorbehouden. Hoewel deze website met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat kenmerken van producten (prijs, uiterlijk, beschrijving) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval kunt u geen aanspraak maken op levering op grond van foutief weergegeven informatie.
 • Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers.
 • Slijterijaanbiedingen zijn alleen verkrijgbaar in supermarkten met een slijterij. Servicepoint aanbiedingen zijn alleen verkrijgbaar in supermarkten met een Servicepoint. Klik hier voor meer informatie over onze winkels.  
 • Heeft u vragen over de aanbiedingen en/of acties? Neem dan contact op met de Klantenservice van Poiesz.
 • Wilt u als eerste de wekelijkse aanbiedingen ontvangen? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief.

 

Wij gebruiken cookies voor:

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
 • Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
 • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
 • Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
 • Het optimaliseren van de website