Gebruiksvoorwaarden websites en apps Poiesz Supermarkten

1 Gebruiksvoorwaarden websites en apps Poiesz Supermarkten B.V.

Let op: deze gebruiksvoorwaarden bevatten voor consumenten belangrijke informatie over onder meer het wettelijke herroepingsrecht en garantie. Als u hier vragen over heeft, neem dan contact met ons op.

1.1 Algemeen

Wij willen u er op wijzen dat toegang en gebruik van de websites en mobiele apps van Poiesz Supermarkten B.V. gevestigd te (8606 JH) Sneek aan de Edisonstraat 3, (hierna: “Poiesz”) is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Op het gebruik van de websites en apps van Poiesz zijn deze voorwaarden van toepassing. Ondanks de uiterste zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling en inhoud van onze website en apps kan het voorkomen dat informatie die wordt getoond onvolledig en/of onjuist is. Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving.

1.2 Hyperlinks

Bepaalde (hyper)links die op de website of in de apps worden getoond leiden naar internetsites buiten het domein van Poiesz. Deze zijn geen eigendom van Poiesz en zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel er uiterst selectief wordt omgegaan met sites waarnaar verwezen wordt, staat Poiesz niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

1.3 Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de apps, waaronder in elke geval maar niet uitsluitend logo's, de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Poiesz, of bij aan haar gelieerde vennootschappen en/of bij diegene van wie zij een licentie verkregen heeft. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming de op de website of in de apps vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

1.4 Prijzen, aanbiedingen en acties

Aanbiedingen zijn gedurende een bepaalde periode geldig waarbij de geldigheid van de aanbiedingen wordt aangegeven in de folder, de winkel, de website en in de apps. Het is mogelijk dat er in de winkels afwijkende acties worden aangeboden, die niet gelden voor de bezoekers van de website of gebruikers van de apps.

 • Voor 1 + 1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. U ontvangt 50% korting op de totaalprijs.
 • Voor 2 + 1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. U ontvangt 33,34% korting op de totaalprijs.
 • Voor 3 + 1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. U ontvangt 25% korting op de totaalprijs.
 • Voor 2e gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. U ontvangt 50% korting op de totaalprijs.
 • Voor 2e halve prijs geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. U ontvangt 25% korting op de totaalprijs.
 • Aan jongeren onder de 18 jaar verkopen wij geen alcoholische dranken. Onder de 25 jaar vragen wij om uw legitimatie. Voor levering aan huis is het noodzakelijk dat legitimatie wordt getoond bij aflevering. Aflevering bij de buren is niet mogelijk bij bestellingen die (mede) alcoholische dranken bevatten.
 • Aan aanbiedingen kan een maximum per klant en/of bestelling verbonden worden. Bij de aanbiedingen van bier hanteert Poiesz altijd een maximaal aantal van 4 kratten per klant en/of bestelling. Dit geldt ook voor bestellingen die online worden gedaan.
 • Hoewel ons aanbod met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat kenmerken van producten niet juist worden weergegeven of afgebeeld. Bij kennelijke misverstanden en fouten kunt u hier geen aanspraak op maken.
 • Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of wederverkoop. Bij vermoeden van aanschaf voor deze doeleinden heeft Poiesz het recht de aankoop ongedaan te maken en niet uit te leveren en zal Poiesz de klant daarover informeren.
 • Slijterijaanbiedingen zijn alleen verkrijgbaar in supermarkten met een slijterij. Servicepoint aanbiedingen zijn alleen verkrijgbaar in supermarkten met een Servicepoint.
 • Heeft u vragen over de aanbiedingen en/of acties? Neem dan contact op met de Klantenservice van Poiesz.
 • Prijswijzigingen, typefouten en uitverkocht voorbehouden.

1.5 Contactgegevens Klantenservice

De informatie op onze website en in onze apps wordt van tijd tot tijd aangepast. Indien u fouten op aantreft, zouden wij het zeer op prijs stellen dat u ons dat meldt via onze Klantenservice. Ook voor overige vragen en/of klachten kunt u contact opnemen met onze Klantenservice via de gegevens zoals verderop genoemd of via het contactformulier op onze website.

Indien u producten in beschadigde toestand ontvangt, dan wel producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan het desbetreffende product gesteld mogen worden, verzoeken wij u dit bij voorkeur binnen 7 dagen na levering aan ons kenbaar te maken. Hiertoe kunt u contact opnemen met onze Klantenservice.

Onze Klantenservice is op maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur (0515- 428800) en wanneer u per mail (klantenservice@poiesz-supermarkten.nl) contact met ons opneemt streven wij ernaar u binnen 5 werkdagen te voorzien van een reactie.2 Gebruiksvoorwaarden webwinkel en apps

Met betrekking tot het bestellen, laten bezorgen en ophalen van bestellingen via de webwinkel van Poiesz worden de gebruiksvoorwaarden in dit hoofdstuk beschreven. De webwinkel is bereikbaar via webwinkel.poiesz-supermarkten.nl/ of via de Poiesz App (zie paragraaf 2.14).

De webwinkel is van Poiesz Supermarkten B.V. Edisonstraat 3 (8606 JH) te Sneek (hierna: “Poiesz”), ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder handelsregisternummer 01100780. In de webwinkel worden producten en diensten aangeboden door Poiesz.

Poiesz kan deze voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra deze online zijn gepubliceerd op de website en in de app. Tevens dient u de vernieuwde voorwaarden te accepteren via een pop-up bij de eerstvolgende bestelling om uw bestelling te kunnen afronden.

2.1 Privacy & Veiligheid en online account

Privacy & veiligheid voor het gebruik van de website en apps is zeer belangrijk voor Poiesz, daarom gebruikt Poiesz de laatste technieken om uw (persoons)gegevens zo optimaal mogelijk te beveiligen.

Om gebruik te maken van de online diensten van Poiesz dient u een account aan te maken via de website en/of app van Poiesz. Meer informatie over het gebruik van uw gegevens met betrekking tot privacy vindt u in hoofdstuk 4 Privacy Statement.

Indien Poiesz constateert en/of van mening is dat er misbruik is gemaakt van de door Poiesz aangeboden diensten dan zal Poiesz gerechtigd zijn het account tijdelijk of blijvend te blokkeren en/of te verwijderen, dan wel een geplaatste bestelling (deels) te weigeren.

2.2 Leeftijdsgrens

Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen een account aanmaken, bestellingen plaatsen en de geplaatste bestelling uiteindelijk in ontvangst nemen. Onder de 25 jaar vragen wij om een legitimatie bij aflevering. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort, rijbewijs en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan de minimum leeftijdsvereisten van 18 jaar voor ontvangst van de bestelling is voldaan, is onze bezorger helaas genoodzaakt de bestelling mee terug te nemen, c.q. niet af te geven.

2.3 Prijzen, aanbiedingen en acties

De online aanbiedingen kunnen afwijken van aanbiedingen in onze fysieke supermarkten. U kunt voor online bestellingen geen aanspraak maken op aanbiedingen die uitsluitend voor de fysieke supermarkten gelden.

Aanbiedingen gelden onder de voorwaarden zoals bij de actie zijn aangegeven.

De aanbiedingen die online worden vermeld, gelden alleen voor bestellingen die binnen de periode waarvoor de aanbieding geldt worden geleverd. Dit wordt helder aangegeven op het moment van het plaatsen van de bestelling.

Sommige van onze verse producten variëren in gewicht. De hoeveelheden van verse artikelen die geleverd worden kunnen daarom iets afwijken van de door u bestelde hoeveelheden. De feitelijk geleverde hoeveelheden worden in rekening gebracht.

2.4 Spaarzegels

Over de waarde van uw bestelling inclusief BTW (exclusief statiegeld), ontvangt u gratis Poiesz spaarzegels conform de voorwaarden zoals beschreven in de cadeaucatalogus of op https://www.poiesz-supermarkten.nl/spaaractie en indien van toepassing overige actiezegels.

2.5 Minimaal bestelbedrag

Het minimale bestelbedrag bij de webwinkel van Poiesz bedraagt 40,00 euro exclusief statiegeld. Dit geldt voor zowel bestellingen die worden opgehaald in één van onze Poiesz supermarkten als voor bestellingen die worden thuisbezorgd.

2.6 Bezorgen of ophalen van uw bestelling

Poiesz bezorgt in een groot gedeelte van Noord-Nederland online geplaatste bestellingen. U betaalt € 2,50 verzamelkosten per bestelling voor het verzamelen van uw boodschappen. In de webwinkel wordt getoond welke levertermijnen en -tijdstippen voor uw bestelling gelden wanneer u uw bestelling laat bezorgen. Wij streven ernaar deze levertermijnen en -tijdstippen te halen, echter we kunnen de levermomenten helaas niet garanderen. Poiesz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vervolgschade als gevolg van een levering die buiten het geselecteerde tijdsblok valt.

Bij alle Poiesz supermarkten heeft u de mogelijkheid om uw bestelling af te halen. U betaalt € 2,50 verzamelkosten per bestelling voor het verzamelen van uw boodschappen. In de webwinkel wordt getoond welke levertermijnen en -tijdstippen voor uw bestelling gelden wanneer u uw bestelling wilt afhalen. Wij streven ernaar deze ophaaltermijnen en -tijdstippen te halen, echter we kunnen de ophaalmomenten helaas niet garanderen. Poiesz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vervolgschade als gevolg van een levering die buiten het geselecteerde tijdsblok valt.

2.7 Statiegeldflessen en -kratten

Indien u uw bestelling laat bezorgen is het mogelijk om uw lege flessen en/of kratten in te leveren bij de bezorger. Het statiegeld wordt dan verrekend met het totaalbedrag. Hierbij kunt u maximaal het aantal flessen en/of kratten inleveren dat u ook heeft besteld. Wanneer u bijvoorbeeld 2 kratten bier en 4 flessen frisdrank bestelt, mag u wanneer deze bestelling wordt afgeleverd ook maximaal 2 lege kratten bier en 4 lege flessen frisdrank inleveren. Daarnaast mag het bedrag aan ingeleverd statiegeld niet hoger zijn dan het totaalbedrag van de bestelling.

Wanneer u uw bestelling afhaalt is het mogelijk om uw lege flessen of kratten in te leveren in de daarvoor bestemde automaat in de winkel. Wanneer u de bon vervolgens overhandigt aan de medewerker op het moment dat u uw bestelling afhaalt zal het statiegeld worden verrekend met het totaalbedrag. Bij het zelf afhalen van de boodschappen in één van onze winkels mag het bedrag aan ingeleverd statiegeld wel hoger zijn dan het bedrag van de bestelling.

2.8 Betaalmogelijkheden

Wanneer u uw bestelling laat bezorgen dient u bij levering van uw boodschappen te betalen door middel van uw pinpas. Contante betaling en/of betaling met waardebonnen, Poiesz spaarkaarten of andere betaalmiddelen (anders dan de pinpas) is niet mogelijk. Wanneer u uw bestelling in de winkel afhaalt kunt u de bestelling zowel contant, door middel van spaarkaarten en/of waardebonnen als ook met uw pinpas afrekenen.

2.9 Zakelijke klant

Voor de zakelijke klant bieden wij de mogelijkheid om op rekening te kopen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • De zakelijke klant ontvangt een klantenpas van Poiesz rechtstreeks via de post of via de bezorger van Poiesz.
 • Het gebruik van de klantenpas is voor rekening en risico van het bedrijf/de instelling op wiens naam de klantenpas is uitgegeven.
 • Bij verlies of diefstal van de klantenpas dient u zo snel mogelijk telefonisch contact op te nemen met de financiële administratie van Poiesz Supermarkten B.V. Tevens dient u aansluitend een bevestiging van vermissing of diefstal per mail te sturen naar het e- mailadres: boekhouding@poiesz-supermarkten.nl. De klantenpas zal vervolgens worden geblokkeerd.
 • Aankopen die door middel van de klantenpas op rekening zijn gedaan voordat het verlies of de diefstal op correcte wijze is doorgegeven en per e-mail is bevestigd, blijven voor rekening van het bedrijf/de instelling op wiens naam de klantenpas is uitgegeven.
 • Indien openstaande nota`s niet correct en tijdig betaald worden, zullen deze na aanmaning ter incasso uit handen worden gegeven. De kosten die deze incassoprocedure met zich meebrengt zijn voor rekening van het bedrijf/de instelling op wiens naam de klantenpas is uitgegeven. De klantenpas zal in dat geval direct geblokkeerd worden.
 • Indien het bedrijf/de instelling op wiens naam de klantenpas is uitgegeven in surseance van betaling komt te verkeren, failliet wordt verklaard of er sprake is van een WSNP situatie, dient er per ommegaande contact opgenomen te worden met de financiële administratie van Poiesz Supermarkten B.V.

2.9.1 Gebruik klantenpas bij ophalen van bestelling

 • De klantenpas dient u iedere keer mee te nemen als u boodschappen komt ophalen in één van onze supermarkten.
 • Bij het afrekenen van de bestelling overhandigt u de klantenpas aan de caissière.
 • De caissière scant de barcode op uw klantenpas en registreert de boodschappen onder het klantnummer.
 • Zonder de klantenpas is het niet mogelijk om aankopen op rekening doen.
 • De caissière zal u na het afrekenen vragen om een handtekening te zetten op de kassabon, welke hij/zij bewaart in de kassalade.
 • De caissière zal u daarna vragen of u een kassabon wenst voor uw eigen administratie.
 • Wij raden u aan deze kassabonnen te bewaren ter controle van de factuur. Op de factuur wordt verwezen naar deze kassabonnen, de door u gedane aankopen worden op de factuur niet (opnieuw) gespecificeerd.
 • Indien een door u middels de klantenpas op rekening gekocht product wordt teruggebracht, (maximaal tot 14 dagen na de aankoop), dient u de klantenpas mee te nemen. Door het retour scannen van het teruggebrachte product wordt de openstaande nota aangepast.

2.9.2 Gebruik klantenpas bij bezorging van boodschappen

 • Bij het afrekenen van de boodschappen overhandigt u de klantenpas aan de bezorger.
 • De bezorger scant de barcode op uw klantenpas en registreert de boodschappen onder het klantnummer.
 • Zonder de klantenpas is het niet mogelijk om aankopen op rekening doen.
 • De bezorger zal u na het afrekenen vragen om een handtekening te zetten op de pakbon. U ontvangt geen kassabon bij bezorging maar u ontvangt deze kassabon op het emailadres van het zakelijke account.
 • Tezamen met de factuur ontvangt u de kassabon.
 • Indien een door u middels de klantenpas op rekening gekocht product wordt teruggebracht in de supermarkt (maximaal tot 14 dagen na de aankoop) dient u de klantenpas mee te nemen. Door het retour scannen van het teruggebrachte product wordt de openstaande nota aangepast.

2.9.3 Overige informatie gebruik klantenpas

 • Poiesz verstrekt bij aankopen die gedaan zijn met de klantenpas geen gratis spaarzegels.
 • Voor de op rekening gedane aankopen ontvangt u tweewekelijks een factuur op het door u opgegeven factuuradres.
 • De betaaltermijn van deze facturen is 14 dagen.
 • Poiesz houdt zich het recht voor om indien de situatie daartoe aanleiding geeft uw klantenpas in te trekken. Het is dan niet meer mogelijk om op rekening te kopen.
 • Door uw bedrijf/instelling aan te melden, gaat u automatisch akkoord met bovenstaande voorwaarden.

2.10 Overige voorwaarden van levering van uw bestelling

Wij verzoeken u, dan wel een huisgenoot van 18 jaar of ouder, op het overeengekomen levermoment aanwezig te zijn om de bestelling in ontvangst te nemen en voor correcte betaling zorg te dragen.

Indien u, dan wel een huisgenoot van 18 jaar of ouder, op het overeengekomen levermoment niet aanwezig bent, tracht de bezorger en/of de Klantenservice hierover contact met u op te nemen. Mocht het mogelijk zijn de bestelling op een later tijdstip binnen hetzelfde levermoment nogmaals aan te bieden, dan worden hiervoor in geval van bezorging extra kosten in rekening gebracht. U betaalt dan een extra vergoeding van 3,00 euro. Indien de bestelling niet kan worden afgeleverd, dan brengt Poiesz u hiervoor 10,00 euro in rekening.

Indien u ervoor kiest om uw bestelling af te halen bij één van de Poiesz supermarkten en u de geplaatste bestelling niet of niet tijdig afhaalt, wordt de bestelling geannuleerd en brengt Poiesz 10,00 euro bij u in rekening.

Een bestelling kan tot 23.00 uur op de dag voordat uw bestelling wordt bezorgd of dat u deze afhaalt in de winkel worden gewijzigd en/of geannuleerd via uw persoonlijke account. Dit wordt ook in uw bevestigingsmail aangegeven. Na deze termijn is het niet meer mogelijk om uw bestelling te annuleren.

2.11 Herroepingsrecht

Als consument heeft u een herroepingsrecht ten aanzien van producten die online zijn gekocht en die u heeft laten bezorgen of zelf in de winkel heeft afgehaald. U heeft dan het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Dit is de herroepingstermijn.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Poiesz Supermarkten B.V., Edisonstraat 3 te Sneek, bereikbaar via 0515- 428800 en klantenservice@poiesz-supermarkten.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Hiervoor kunt u gebruikmaken van het hieronder opgenomen modelformulier voor herroeping, maar gebruik van dit formulier is niet verplicht. Daarnaast kunt u ook gebruikmaken van uw herroepingsrecht door de betreffende producten binnen de bedenktermijn terug te brengen naar één van onze supermarkten waarbij de retourname direct met u zal worden verrekend.

In alle gevallen geldt dat, om de herroepingstermijn na te leven, u kunt volstaan met verzending van uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de producten hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de producten heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de producten zo snel mogelijk, maar niet later dan, maar in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de producten terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Neem voor het retouradres contact met ons op via bovenstaande contactgegevens. Naast terugzending per post is het mogelijk om de betreffende producten terug te brengen naar één van onze supermarkten waarbij de retourname direct met u zal worden verrekend.

Als u de producten terugzendt, dan komen de directe kosten van het terugzenden van de producten komen voor uw rekening. De kosten worden (afhankelijk van het gewicht) geraamd op een maximum van ongeveer 20 euro.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

Modelformulier voor herroeping
U kunt uw herroepingsrecht tevens uitoefenen door onderstaand formulier in te vullen en aan ons toe te sturen. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.

 • Aan Poiesz Supermarkten B.V., Edisonstraat 3 te Sneek, bereikbaar via 0515- 428800 en klantenservice@poiesz-supermarkten.nl
 • Ik/Wij ( *1 ) deel/delen (*1) u hierbij mede dat ik/wij (*1) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*1) herroep/herroepen (*1)
 • Besteld op (*1) /Ontvangen op (*1)
 • Naam/Namen consument(en)
 • Adres consument(en)
 • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 • Datum

( *1 ) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht geldt alleen voor consumenten. Zakelijke klanten kunnen geen beroep doen op het herroepingsrecht. Verder zijn bepaalde producten uitgezonderd van het herroepingsrecht, of komt uw herroepingsrecht te vervallen indien u een bepaalde handeling ermee verricht. Neem voor vragen hierover contact met ons op.

Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 • de levering van producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Poiesz geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van producten die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties.

2.12 Conformiteit

Als consument heeft u bepaalde rechten in het kader van garantie en conformiteit. Poiesz staat er in ieder geval voor uw wettelijke rechten omtrent conformiteit na te leven en dat de producten aan de met u gesloten overeenkomst dienen te beantwoorden. Niets in deze gebruiksvoorwaarden beperkt enige aan u toekomende dwingende wettelijke rechten.

2.13 Klachten

Indien u niet tevreden bent over de uitvoering van de overeenkomst door Poiesz, verzoeken we u vriendelijk om daarover contact op te nemen met onze Klantenservice. We proberen u dan zo spoedig mogelijk te helpen. Dit doen wij zo zorgvuldig en zo snel mogelijk. Poiesz spant zich in om u uiterlijk binnen 14 kalenderdagen een inhoudelijke reactie te geven.

Indien u consument bent en niet tevreden bent over de handelswijze van Poiesz bij een online-bestelling, dan kan u zich ook wensen tot een geschillencommissie via het Europese ODR Platform. Dit platform is vindbaar via: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Poiesz verplicht zich middels deze gebruiksvoorwaarden niet bij voorbaat om aan dergelijke vormen van buitengerechtelijke geschillenbeslechting deel te nemen.

2.14 Webwinkelen via de Poiesz App

 • De webwinkel van Poiesz is ook te benaderen via de Poiesz App. Deze app is kosteloos te downloaden en geschikt voor bepaalde mobiele telefoons en besturingssystemen.
 • Middels het downloaden verkrijgt u een niet-overdraagbaar en niet-exclusief recht om de Poiesz App te gebruiken. Het is niet toegestaan om de broncode van de app te achterhalen middels decompilatie of reverse engineering.
 • Poiesz spant zich in de Poiesz App naar behoren te laten werken, maar kan dit niet garanderen. Indien u fouten tegenkomt in de Poiesz App wordt het zeer op prijs gesteld als u ons dat meldt via onze Klantenservice.
 • De Poiesz App wordt actief onderhouden en kan van tijd tot tijd worden aangepast. Het kan noodzakelijk zijn om een nieuwe versie van de app te downloaden voordat u een nieuwe bestelling kan plaatsen.
 • Poiesz kan op ieder moment besluiten de Poiesz App niet langer te ondersteunen, bijvoorbeeld door voor bepaalde platforms geen nieuwe versies meer uit te brengen of door geen bestellingen meer via de Poiesz App aan te nemen.
 • Het Privacy- en Cookiebeleid van Poiesz Supermarkten B.V. is van toepassing op verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de Poiesz App.
 • Van tijd tot tijd kunnen er aanpassingen worden gedaan. Indien u fouten of onjuistheden aantreft in de Poiesz app, wordt het zeer op prijs gesteld als u ons dat meldt via onze Klantenservice.

2.13 Aanvraag verkoop op rekening

 • Het aanvragen van een klantenpas t.b.v. het kopen op rekening kan alleen online worden gedaan. Consumenten kunnen geen aanvragen indienen voor verkoop op rekening.
 • De aanvraag kan door een extern bureau worden getoetst op juistheid.
 • Aanvrager dient een kopie identiteitsbewijs te uploaden. We verzoeken u om uw BSN onleesbaar te maken.
 • Aanvrager dient daarnaast zijn KvK nummer in te vullen en enkele vragen te beantwoorden.
 • Poiesz Supermarkten behoudt zich het recht voor een aanvraag zonder geldende reden af te wijzen.

2.14 Overige

Onze producten zijn bestemd voor eindgebruikers en het is niet de bedoeling dat u ze doorverkoopt. Wij behouden ons daarom het recht voor om bestellingen om ons moverende redenen (deels) niet uit te leveren, bijvoorbeeld aan mogelijke wederverkopers of om een maximum te verbinden aan de te bestellen hoeveelheden van bepaalde artikelen. In een dergelijk geval brengen wij u daarvan op de hoogte.

Indien u een bestelling plaatst die qua aard, omvang of aantal goederen sterk afwijkt van wat gemiddeld gebruikelijk is bij onze klanten, behouden wij ons het recht voor om contact met u te zoeken en nadere afspraken met u te maken over de levering van uw bestelling dan wel uw bestelling (deels) te weigeren.


3. Actievoorwaarden winacties

In dit hoofdstuk worden de voorwaarden beschreven die in het algemeen gelden voor een winactie. Per winactie gelden er aanvullende/specifieke voorwaarden. Deze worden gecommuniceerd bij de betreffende winactie.


3.1 Algemeen

 • Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op alle winacties (hierna: de “Actie”) die Poiesz Supermarkten B.V. (hierna te noemen: ‘de organisator’), gevestigd en kantoorhoudende te Edisonstraat 3, 8606 JH Sneek organiseert.
 • Per winactie wordt aangegeven wat de looptijd is (hierna: de “Actieperiode”).
 • Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.
 • De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 • De speelwijze van de Actie verschilt per keer en wordt duidelijk per winactie uitgelegd.
 • Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, dienen te worden verstuurd aan Poiesz Supermarkten B.V.

3.2 Prijzen

 • De prijs is zoals vermeld op de webpagina www.poiesz-supemarkten.nl/acties
 • Prijswinnaars worden aangewezen op basis van loting achteraf of op basis van jurering, afhankelijk van de genoemde speelwijze in de Actie.
 • Prijswinnaars worden persoonlijk geïnformeerd.
 • Als de winnaar niet binnen een week op het bericht heeft gereageerd om zijn/haar prijs in ontvangst te nemen, vervalt het recht op de prijs en zal een nieuwe winnaar worden geselecteerd.
 • Alle prijzen zijn persoonsgebonden. De organisator zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om hun prijzen en/of actieproducten te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde, behoudens situaties waarbij deze mogelijkheid specifiek in de Actie is opgenomen. Bij weigering van een prijs door een deelnemer, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs die is toe te rekenen aan de prijswinnaar zal er een nieuwe prijswinnaar worden getrokken. Bij vermoeden van fraude of wederverkoop behoudt Poiesz Supermarkten zich het recht om de prijs niet uit te reiken.
 • Het resterende prijsbedrag valt niet om te wisselen in geld of over te dragen aan derden.
 • Wanneer de prijs deelname aan een evenement of dag betreft en de prijswinnaar is om wat voor reden dan ook verhinderd, dan vervalt het recht op de prijs en behoudt Poiesz Supermarkten het recht om de prijs aan een ander uit te reiken.

3.3 Deelname

 • Deelname aan de Actie staat open voor een ieder die gedurende het spel in Nederland woont.
 • Deelnemers jonger dan 18 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een) ouder(s) of wettelijke verzorger(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de Actie. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste verzoek van de organisator schriftelijk tonen.
 • Deelname aan de actie is uitgesloten voor:
  • alle medewerkers van Poiesz;
  • iedereen die direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de actie;
  • medewerkers van het reclamebureau.
 • De organisator mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij de organisator het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens de organisator of derden.
 • Acties waarbij een alcoholische aankoop vereist is dienen deelnemers minimaal 18 jaar te zijn.

3.4 Gebruik gegevens

 • Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname juiste en volledige NAW-gegevens en/of andere gegevens, zoals aangegeven bij de actie, te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.
 • De organisator zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming behandelen en niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is.

3.5 Aansprakelijkheid

 • De organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door de organisator ter beschikking gestelde actieproducten en/of prijzen.
 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die de organisator aan het beheer van haar website en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door de organisator openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen de organisator niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de organisator in het leven roepen.
 • De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gebreken in de leveringen of diensten in verband met de prijzen. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met deze actie, behoudens die aansprakelijkheid die de organisator op basis van het toepasselijke recht niet rechtsgeldig kan uitsluiten.

3.6 Diversen

 • Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
 • De organisator zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden in 2014.

Welkom bij Poiesz Supermarkten!

We maken gebruik van cookies om jouw ervaring te verbeteren, het verkeer op de website te analyseren en voor gepersonaliseerde advertenties. Ontdek meer over ons cookiebeleid en hoe jij jouw voorkeuren kunt beheren door op "Voorkeuren" te klikken. Door op "Accepteren" te klikken, stem je in met het gebruik van cookies.