Aanvullende algemene voorwaarden Poiesz webwinkel

 1. Op het bestellen, bezorgen en ophalen van boodschappen via de webwinkel van Poiesz (webwinkel.poiesz-supermarkten.nl) zijn de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie van toepassing.
 2. In aanvulling op deze voorwaarden gelden ook de algemene voorwaarden als hieronder genoemd, hierna samen ook de "Algemene Voorwaarden".
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk afgewezen.
 4. webwinkel.poiesz-supermarkten.nl is van Poiesz Supermarkten B.V. In de genoemde webwinkel worden producten aangeboden door Poiesz Supermarkten B.V.
 5. Wij kunnen deze algemene voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra deze online zijn aangepast en u een nieuwe bestelling bij ons plaatst.

 

Privacy & Veiligheid

1. Op alle online diensten en leveringen van Poiesz Supermarkten is het privacybeleid van toepassing. Wanneer u een Mijn Poiesz account opent, kunnen we u vanaf dat moment aanbiedingen of informatie over winkelen, producten en diensten bij Poiesz sturen. Wanneer u een Mijn Poiesz account opent, verwerken wij uw gegevens:   

 • Om uw online bestelling af te kunnen handelen. Als u online boodschappen wilt bestellen en deze wilt laten thuisbezorgen of wilt afhalen bij één van de Poiesz supermarkten vragen wij u zich aan te melden voor een Mijn Poiesz account via de website/webwinkel van Poiesz. Voor uw aanmelding voor online bestellen verwerken wij uw persoonsgegevens zoals adres- en woonplaatsgegevens, telefoonnummer, e-mailadres (om aanbiedingen of informatie over winkelen, producten en diensten bij Poiesz te sturen), om uw bestelling te bevestigen en met u te kunnen communiceren over uw bestelling (zoals het tijdstip van aflevering, de inhoud van uw bestelling of de bereikbaarheid en beschikbaarheid van een Pick-up point) en geboortedatum (om te kunnen controleren of u minimaal 18 jaar oud bent).  
 • Om u de functionaliteit 'Bestelhistorie’ te bieden waarmee u eerdere online aankopen kunt inzien zodat u gemakkelijker en sneller online bestellingen kunt plaatsen.
 • Om u snel informatie over uw favoriete of dichtstbijzijnde Poiesz supermarkt te geven met de functionaliteit ‘Mijn Poiesz supermarkt’ zoals openingstijden, het adres, een kaart van de omgeving, het telefoonnummer, de bedrijfsleider en de verschillende services die bij uw supermarkt worden aangeboden. Ook kunnen we u op de kaart laten zien of er nog meer Poiesz supermarkten bij u in de buurt zijn. We bewaren deze gegevens totdat u uw Mijn Poiesz account opheft.

2. Boodschappen bestellen via webwinkel.poiesz-supermarkten.nl kan alleen indien u een Mijn Poiesz account aanmaakt in de webwinkel. Indien u een bestelling doet op www.poiesz-supermarkten.nl/webwinkel, kiest u een emailadres als gebruikersnaam en een wachtwoord, waarmee u voortaan toegang krijgt tot de diensten van de webwinkel. Deze gegevens zijn persoonlijk en wij vragen u hier vertrouwelijk mee om te gaan, uw emailadres en het wachtwoord uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren en deze alleen op te slaan op uw eigen computer.

3. Poiesz Supermarkten B.V. zal zich zoveel als mogelijk inspannen om te waarborgen dat de website virusvrij is, maar wij kunnen dat helaas niet garanderen. De website bevat links naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Wij kunnen echter niet instaan voor de inhoud, de veiligheid en het functioneren van de websites van derden of de inhoud van de door hen op deze wijze aangeleverde informatie.

4. Indien Poiesz Supermarkten B.V. heeft geconstateerd en/of van mening is dat u misbruik maakt van de website en/of webwinkel is Poiesz gerechtigd het Mijn Poiesz account tijdelijk of blijvend te blokkeren en/of te verwijderen.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend logo's, de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Poiesz Supermarkten B.V., of bij aan haar gelieerde vennootschappen en/of bij diegene van wie zij een licentie verkregen heeft. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

 

Leeftijdsgrens

Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen zich voor Mijn Poiesz inschrijven, bestellingen plaatsen via de website en de geplaatste bestelling uiteindelijk in ontvangst nemen. Bij de levering van de bestelling zal onze medewerker om legitimatie vragen indien er twijfel bestaat of de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven wel minimaal 18 jaar is. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort, rijbewijs en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan de minimum leeftijdsvereisten van 18 jaar voor ontvangst van de bestelling is voldaan, is onze bezorger helaas genoodzaakt de bestelling mee terug te nemen, c.q. niet af te geven.

 

Prijzen, aanbiedingen en acties

 1. Aanbiedingen op www.poiesz-supermarkten.nl/webwinkel kunnen afwijken van aanbiedingen in onze fysieke winkels. U kunt voor online bestellingen geen aanspraak maken op aanbiedingen die uitsluitend voor de fysieke winkels gelden.
 2. Aanbiedingen gelden onder de voorwaarden zoals bij de actie zijn aangegeven waarbij voor alle producten geldt dat u de prijs betaalt die het artikel op het moment van levering van uw bestelling kost.
 3. De aanbiedingen die op de site worden vermeld, gelden alleen voor bestellingen die binnen de periode waarvoor de aanbieding geldt worden geleverd. Dit wordt ook aangegeven op het moment van het plaatsen van de bestelling.
 4. Sommige van onze verse producten variëren in gewicht. De hoeveelheden verse artikelen die geleverd worden kunnen daarom iets afwijken van de door u bestelde hoeveelheden. De geleverde hoeveelheden worden in rekening gebracht.
 5. Hoewel de website en de webwinkel met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat kenmerken van producten (prijs, uiterlijk, allergenen vermelding) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken en kunt u geen aanspraak maken op levering conform de foutief weergegeven informatie.

 

Spaarzegels

Over de waarde van uw bestelling inclusief BTW (exclusief statiegeld), ontvangt u Poiesz spaarzegels conform de voorwaarden zoals beschreven in de cadeaucatalogus of op www.poiesz-supermarkten.nl/spaaractie en indien van toepassing overige actiezegels.

 

Minimaal bestelbedrag

Het minimale bestelbedrag bij de webwinkel van Poiesz bedraagt 40,00 euro exclusief statiegeld. Dit geldt voor zowel bestellingen die worden opgehaald in één van onze Poiesz supermarkten als voor bestellingen die worden thuisbezorgd.

 

Bezorgen of ophalen van uw bestelling

 1. Op dit moment bezorgt Poiesz Supermarkten B.V. in een groot gedeelte van Noord-Nederland. Het bezorgen van uw bestelling is gratis, ook betaalt u geen servicekosten voor het verzamelen van uw boodschappen. Welke levertermijnen en -tijdstippen voor uw bestelling via de bezorgservice gelden, kunt u zien via de bestelschermen in de webwinkel. Wij streven ernaar deze levertermijnen en -tijdstippen te halen, maar we kunnen de levermomenten helaas niet garanderen. U kunt ons dus niet aanspreken op een te late levering.
 2. Bij alle Poiesz supermarkten heeft u de mogelijkheid om uw bestelling af te halen. Het afhalen van uw bestelling is gratis, ook betaalt u geen servicekosten voor het verzamelen van uw boodschappen. Welke ophaaltermijnen en -tijdstippen voor uw bestelling gelden, kunt u zien via de bestelschermen in de webwinkel. Wij streven ernaar deze ophaaltermijnen en -tijdstippen te halen, maar we kunnen de momenten helaas niet garanderen. U kunt ons hier dus niet op aanspreken.

 

Statiegeldflessen en -kratten

 1. Wanneer u uw bestelling laat bezorgen is het mogelijk om uw lege flessen of kratten in te leveren bij de bezorger. Het statiegeld wordt dan verrekend met het totaalbedrag. Hierbij kunt u maximaal het aantal flessen en/of kratten inleveren dat u ook heeft besteld. Wanneer u bijvoorbeeld 2 kratten bier en 4 flessen frisdrank bestelt, mag u wanneer deze bestelling wordt afgeleverd ook maximaal 2 lege kratten bier en 4 lege flessen frisdrank inleveren. Daarnaast mag het bedrag aan ingeleverd statiegeld niet hoger zijn dan het totaalbedrag van de bestelling.
 2. Wanneer u uw bestelling afhaalt is het mogelijk om uw lege flessen of kratten in te leveren in de daarvoor bestemde automaat in de winkel. Wanneer u de bon vervolgens overhandigt aan de medewerker op het moment dat u uw bestelling afhaalt en afrekent zal het statiegeld worden verrekend met het totaalbedrag. Bij het zelf afhalen van de boodschappen in één van onze winkels mag het bedrag aan ingeleverd statiegeld wel hoger zijn dan het bedrag van de bestelling.

 

Betaalmogelijkheden:

 1. Wanneer u uw bestelling laat bezorgen dient u bij levering van uw boodschappen te betalen door middel van uw pinpas. Contante betaling en/of betaling met waardebonnen, Poiesz spaarkaarten etc. is dus niet mogelijk.
 2. Wanneer u uw bestelling in de winkel afhaalt kunt u de bestelling zowel contant, door middel van spaarkaarten en waardebonnen alsook met uw pinpas afrekenen.
 3. Voor de zakelijke klant bieden wij de mogelijkheid om op rekening te kopen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
 • De zakelijke klant ontvangt een klantenpas van Poiesz rechtstreeks via de post of via de bezorger van Poiesz.
 • Het gebruik van de klantenpas is voor rekening en risico van het bedrijf/de instelling op wiens naam de klantenpas is uitgegeven.
 • Bij verlies of diefstal van de klantenpas dient u zo snel mogelijk telefonisch contact op te nemen met de financiële administratie van Poiesz Supermarkten B.V., en aansluitend een bevestiging van vermissing of diefstal per mail te sturen naar het e-mailadres: boekhouding@poiesz-supermarkten.nl waarna de klantenpas zal worden geblokkeerd.
 • Aankopen die door middel van de klantenpas op rekening zijn gedaan voordat het verlies of de diefstal op correcte wijze is doorgegeven en per e-mail is bevestigd, blijven voor rekening van het bedrijf/de instelling op wiens naam de klantenpas is uitgegeven.
 • Indien openstaande nota`s niet correct en tijdig betaald worden, zullen deze na aanmaning ter incasso uit handen gegeven worden. De kosten die deze incassoprocedure met zich meebrengt zijn voor rekening van het bedrijf/de instelling op wiens naam de klantenpas is uitgegeven. De klantenpas zal in dat geval direct geblokkeerd worden.
 • Indien het bedrijf/de instelling op wiens naam de klantenpas is uitgegeven in surseance van betaling komt te verkeren, failliet wordt verklaard of er sprake is van een WSNP situatie, dient er per ommegaande contact opgenomen te worden met de financiële administratie van Poiesz Supermarkten B.V.

 

3.1 Gebruik klantenpas in de supermarkt

 • De klantenpas dient u iedere keer mee te nemen als u aankopen doet in een van onze supermarkten of slijterijen.
 • Bij het afrekenen van de boodschappen overhandigt u de klantenpas aan de caissière.
 • De caissière scant de barcode op uw klantenpas en registreert de boodschappen onder het klantnummer. Zonder het meenemen van de klantenpas is het niet mogelijk om aankopen op rekening doen.
 • De caissière zal u na het afrekenen vragen om een handtekening te zetten op de kassabon, welke hij/zij bewaart in de kassalade.
 • De caissière zal u daarna vragen of u een kassabon wenst voor uw eigen administratie.
 • Wij raden u aan deze kassabonnen te bewaren ter controle van de factuur. Op de factuur wordt verwezen naar deze kassabonnen, de door u gedane aankopen worden op de factuur niet (opnieuw) gespecificeerd.
 • Indien een door u middels de klantenpas op rekening gekocht product wordt teruggebracht, (maximaal tot tien dagen na de aankoop), dient u de klantenpas mee te nemen. Door het retour scannen van het teruggebrachte product wordt de openstaande nota aangepast.

 

3.2 Gebruik klantenpas bij bezorging van boodschappen

 • Bij het afrekenen van de boodschappen overhandigt u de klantenpas aan de bezorger.
 • De bezorger scant de barcode op uw klantenpas en registreert de boodschappen onder het klantnummer. Zonder de klantenpas is het niet mogelijk om aankopen op rekening doen.
 • De bezorger zal u na het afrekenen vragen om een handtekening te zetten op de pakbon. U ontvangt geen kassabon bij bezorging.
 • Tezamen met de factuur ontvangt u de kassabon.
 • Indien een door u middels de klantenpas op rekening gekocht product wordt teruggebracht in de supermarkt, (maximaal tot tien dagen na de aankoop), dient u de klantenpas mee te nemen. Door het retour scannen van het teruggebrachte product wordt de openstaande nota aangepast.

 

3.3 Overige informatie

 • Poiesz Supermarkten B.V. verstrekt bij aankopen die gedaan zijn met de klantenpas geen gratis spaarzegels.
 • Voor de op rekening gedane aankopen ontvangt u tweewekelijks een factuur op het door u opgegeven factuuradres.
 • De betaaltermijn van deze facturen is 14 dagen.
 • Poiesz Supermarkten B.V. houdt zich het recht voor om indien de situatie daartoe aanleiding geeft uw klantenpas in te trekken. Het is dan niet meer mogelijk om op rekening te kopen.

 

Door uw bedrijf/instelling aan te melden, gaat u automatisch akkoord met bovenstaande voorwaarden.

 

Levering van uw bestelling en boetes

 1. Wij verzoeken u, dan wel een huisgenoot van 18 jaar of ouder, op het overeengekomen levermoment aanwezig te zijn om de bestelling in ontvangst te nemen.
 2. Indien u, dan wel een huisgenoot van 18 jaar of ouder, op het overeengekomen levermoment niet aanwezig bent, tracht de bezorger en/of de Klantenservice hierover contact met u op te nemen. Mocht het mogelijk zijn de bestelling op een later tijdstip binnen hetzelfde levermoment nogmaals aan te bieden, dan worden hiervoor in geval van bezorging extra kosten in rekening gebracht. U betaalt dan een extra vergoeding van 3,00 euro. Indien de bestelling niet kan worden afgeleverd, dan brengt Poiesz Supermarkten B.V. 10,00 euro in rekening.
 3. Indien u ervoor kiest om uw bestelling af te halen bij één van de Poiesz supermarkten en u de geplaatste bestelling niet of niet tijdig afhaalt, wordt de bestelling geannuleerd en brengt Poiesz Supermarkten B.V. 10,00 euro bij u in rekening.
 4. Een bestelling kan tot 23.00 uur op de dag voordat uw bestelling wordt bezorgd of dat u deze afhaalt in de winkel worden gewijzigd en/of geannuleerd via uw Mijn Poiesz account. Dit wordt ook in uw bevestigingsmail aangegeven. Na deze termijn is het niet meer mogelijk om uw bestelling te annuleren.

 

Retouren

 1. Indien u binnen 14 werkdagen nadat uw bestelling bij u is bezorgd of u uw bestelling heeft afgehaald bepaalde producten bij nader inzien toch niet wilt hebben, kunt u deze aan ons retourneren. De producten dienen onbeschadigd en in de originele staat te zijn. U kunt dit doen door de producten terug te brengen en de kassabon mee te nemen naar één van onze supermarkten waarbij de retourname direct met u zal worden verrekend.  
 2. Indien u gebruik wenst te maken van uw recht op ontbinding van de overeenkomst, dan kunt u zoals hierboven beschreven de producten retourneren en/of de bestelling tijdig annuleren.
 3. De volgende producten kunnen niet geretourneerd worden en zijn uitgesloten van het herroeppingsrecht:
 • die zijn aangebroken en/of zich niet meer in de originele verpakking bevinden;
 • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen (uitgezonderd klachten over de staat waarin u deze producten ontvangt);
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.

 

Overige

 1. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen (deels) niet uit te leveren wanneer er van een artikel hoge aantallen worden besteld en onze voorraad niet toereikend is.
 2. Onze producten zijn bestemd voor eindgebruikers en het is niet de bedoeling dat u ze doorverkoopt. Wij behouden ons daarom het recht voor om bestellingen om ons moverende redenen (deels) niet uit te leveren, bijvoorbeeld aan mogelijke wederverkopers of om een maximum te verbinden aan de te bestellen hoeveelheden van bepaalde artikelen.
 3. De informatie op deze website wordt van tijd tot tijd aangepast. Indien u fouten op de site(s) aantreft, zouden wij het zeer op prijs stellen dat u ons dat meldt via onze Klantenservice. Ook voor overige vragen en/of klachten kunt u contact opnemen met onze Klantenservice via de gegevens in de volgende alinea.

 

Klachtenprocedure of vragen

Indien u producten in beschadigde toestand ontvangt, dan wel producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan het desbetreffende product gesteld mogen worden, verzoeken wij u dit bij voorkeur binnen 7 dagen na levering aan ons kenbaar te maken. Hiertoe kunt u contact opnemen met onze Klantenservice (0515-428800). Onze Klantenservice is op maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur en via e-mail (klantenservice@poiesz-supermarkten.nl). Onze Klantenservice zorgt ervoor dat uw klacht zo goed mogelijk wordt afgehandeld.